Репертоар

Репертоар
Репертоарът на ПФТА “Жар” съдържа 15 танца и обхваща богатството на 5 фолклорни области: