Джиновски танц

Джиновски танц
Тракийска фолклорна област

Тракийските танци са плавни, с много прескоци, набивания, трополене и непрекъснати пружинки. Активно участва ръцете, които са плавни. Мъжете изпълняват много ритмични и сложни пляскания и клякания. Танците са с голямо богатство от разнообразни форми и фигури с хармонични и сложни движения.

Джиновски танц – Дивертисмент: задяване между момци и двойки.

Хореография: Райна Тодорова
Музика: народна
Времетраене: 5:30 минути

Видео:

Снимки:

Джиновски танц