Еленко, моме маленко

Еленко, моме маленко
Пиринска фолклорна област

Еленко, моме маленко – Дивертисмент: Веселие на мегдана

Хореография: Йорданка и Иван Шопови
Музика: “Оратница”

Видео:

Снимки:

Еленко, моме маленко