Тракийски смесен танц

Тракийски смесен танц
Тракийска фолклорна област

Тракийските танци са плавни, с много прескоци, набивания, трополене и непрекъснати пружинки. Активно участва ръцете, които са плавни. Мъжете изпълняват много ритмични и сложни пляскания и клякания. Танците са с голямо богатство от разнообразни форми и фигури с хармонични и сложни движения.

Тракийски смесен танц – Дивертисмент: веселие на мегдана.

Хореография:Димитър Занков
Музика:Народна
Времетраене: 10 минути

Видео:

Снимки:

Тракийски смесен танц